جزوات و مستندات:

 

 در ابتدای دوره یک محتوای کامل از دوره آموزش بصورت مدون و چاپ شده رایگان در اختیار هنرجویان قرار گرفته و در پایان دوره نیز به همراه گواهینامه در قالب لوح فشرده (DVD) کلیه فایل ها و تصاویر و نقشه ها و جزوات کمک آموزشی، به هنرجویان محترم اعطا میشود.

 

 

نمونه هایی از این جزوات و مستندات::