0912 479 65 37 - 021 - 66 39 92 79 - 66 39 92 89
ای سی یو بوش

ای سی یو بوش

 ای سی یو بوش از جمله ای سی یو های بسیار رایج در خودروهای تولید داخل می باشد، این ای سی یو ها شامل انواع و اقسام گوناگونی هست که میتوان به بوش های خانواده های بوش های ME 7.4.4 و … اشاره کرد. انواع ای سی یو بوش  ای سی یو بوش ME 7.4.4 این نوع ای سی یو ها در...