گواهی پایان دوره:

امکان اعطای گواهینامه های معتبر بین المللی به هنرجویان با امکان استعلام

نمونه گواهینامه  آکادمی GRS اتحادیه اروپا

 

 

 

نمونه گواهینامه  MPT کشور اتریش