0912 479 65 37 - 021 - 66 39 92 79 - 66 39 92 89

ابزار آموزشی:

آرمان خودرو بعنوان مجهزترین و بزرگ ترین برگزار کننده دوره های تخصصی آموزش الکترونیک خودرو(ECU) ، با بکارگیری جدیدترین و کامل ترین ابزارهای نوین آموزشی بعنوان یک قطب بزرگ آموزشی در زمینه الکترونیک خودرو در سراسر کشور مطرح بوده و با بکارگیری سیستم های کمک آموزشی مدرن ، روز به روز در جهت گسترش و بهبود کیفیت محتوا و فضای آموزشی خود گام بر میدارد.